Följ med oss på paneldiskussionen om “AI-landskapet”

Viveka Bonde kommer att delta i en paneldiskussion, av Svenska Institutet för standarder (SiS), tillsammans med representanter från Skolverket, RISE Research Institutes of Sweden och Västra Götalandsregionen.
Med temat “Navigering i AI-landskapet” kommer Viveka tillsammans med panelen att belysa utvecklingen av AI från olika perspektiv.
Viveka kommer att diskutera behovet av att samordna juridik och standarder och lyfta fram den spännande möjligheten för experter inom standardisering att bidra till utvecklingen av standarder som kan fungera som underlag för lagstiftare och andra beslutsfattare.
Panelen kan nås via följande länk: Navigera i AI-landskapet – Svenska institutet för standarder, SIS