Policy

Bonde Advokater är en affärsjuridisk advokatbyrå som specialiserar sig på svåra frågor inom den kommersiella avtalsrätten, bl a inom entreprenadrätten och upphandlingsrätten.

Vi specialiserar oss även inom juridik för vårt digitala samhälle, exempelvis relaterat till ny teknologi (AI), datahantering och ägande och fördelning av rättigheter så som forskningsresultat. Vidare är vi experter på offentlig rätt och högskolejuridik.

Vår värdegrund styr oss i arbetet med våra kunder, med målet att skapa en leverans av högsta kvalitet för att därigenom ta tillvara deras intressen.

Vi arbetar starkt för att minska vår miljöpåverkan från tjänsteresor, inköp av material och tjänster och är måna om att våra leverantörer även delar våra värderingar om miljön. Vårt arbete grundar sig på att vi ständigt söker förbättringar vilket innebär att arbetet ska vara kontinuerligt och verksamhetsnära.
Om du vill veta mer om vårt miljöarbete och policy,
– var vänlig tag kontakt via e-post info@bondeadvokater.com

Vi vill vara en attraktiv arbetsplats där medarbetarna har goda förutsättningar att utföra sitt arbete både flexibelt, effektivt och arbetsmiljömässigt samt möjlighet att påverka både företagets- och sin egen utveckling.

Vi följer tillämplig lagstiftning, föreskrifter och Advokatsamfundets regler.

Så här behandlar vi dina personuppgifter i vår dataskyddspolicy enligt den nya dataskyddslagen GDPR – läs vidare på denna länk.

Vi är certifierade inom ISO 9001 (kvalitet), 14001 (miljö), 45001 (arbetsmiljö).

Välkommen till Bonde Advokater AB

Viveka Bonde                    
Advokat | Partner