Policy.

Sustainability – natural forces.
Vår värdegrund styr oss i arbetet med våra klienter. Vi arbetar starkt för att minska vår miljöpåverkan, kvaliteten är i fokus och vi är arbetsmiljöcertifierade.
Vi följer tillämplig lagstiftning, föreskrifter och Advokatsamfundets regler. Vår dataskyddspolicy finner du nedan. Vi är ISO 9001 (kvalitet)-, 14001 (miljö)-, och 45001 (arbetsmiljö)-certifierade.