AI – 6 dec

Den 6 december kommer Viveka Bonde att vara föreläsare på ett frukostmöte hos Asynjor Invest i Stockholm (kvinnliga investerare).

Hon kommer att tala om ISO standardiseringen för Artificiell Intelligens (AI) samt EU-kommissionens nya förslag till AI-förordning.  Intressanta frågeställningar kommer att lyftas kring vad AI egentligen är, hur man ser på framtiden gällande rättsliga ramverk för AI inom unionen och vilka konsekvenser det har på marknaden och företag.