Kostnadsfritt första samtal

Corona-krisen


Alla företag påverkas av Covid-19-pandemin och all påverkan har en eller annan juridisk aspekt. Vare sig det handlar om att begränsa effekterna av betungande avtal och vikande efterfrågan eller att ta tillvara sin rätt mot andra marknadsaktörer så finns olika juridiska frågor att ta ställning till . Många företag har det väldigt tufft och det ser ut att bli mycket värre innan det blir bättre. Kunder som avbeställer, beställningar som uteblir, åtaganden i leveransavtal som blir svåra att uppfylla, likviditetsproblem som uppstår hos kunder och svårigheter att betala fakturor i tid – dessa är några av de problem som pandemin medför hos företagen.

Vi erbjuder just nu ett kostnadsfritt första samtal som hjälp och stöd för dig och ditt företag. Vi har bred och mångårig erfarenhet av såväl svensk som internationell affärsjuridik och kan därför guida er igenom  konsekvenserna av pandemin.

Önskar ni få juridisk rådgivning efter det första kostnadsfria samtalet kommer vi tillsammans överens om förutsättningarna för sådan fortsatt rådgivning.

Ring advokat och partner Viveka Bonde, tel. 070-241 61 00 eller
advokat och partner Nina Barzey, tel. 072-531 11 18 .