Processrätt och upphandlingsrätt

Processrätt
Våra skickliga advokater bistår myndigheter och företag i förhandlingar med motparter och med rättsprocessen. Vårt mål är alltid att hitta en bra lösning där våra klienter kan känna sig trygga. Vi arbetar med tvister, inklusive skiljeförfaranden, i Sverige och internationellt. Tillsammans med klienten planerar vi en intelligent strategi för att nå målet.

 

Upphandlingsrätt
På Bonde Advokater biträder vi våra klienter i samtliga frågor inom upphandlingsrätt. Våra jurister har bred kompetens kring den omfattande lagstiftningen som detta område präglas av. Vi ger råd i en upphandlings alla faser – från förstudier och planering av en upphandling till genomförande och tilldelning av kontrakt. Vi har lång erfarenhet av upphandlingstvister, inklusive ansökningar om prövningsärenden, frågeställningar kring upphandlingsskadeavgift och skadeståndsmål.