Den 17 september 2019 blev byrån ISO-certifierad i miljö, kvalitet och arbetsmiljö!

Vi har nu certifierat oss inom områdena miljö (9001), kvalitet (14001) och arbetsmiljö (45001).
Vi är troligtvis den ena svenska advokatbyrån som är certifierad inom arbetsmiljö.