Analys om målet Stim och Sami (C-753/18)

Läs den mycket intressanta analysen om generaladvokaten Szpunars förslag till avgörande i det uppmärksammade målet Stim och Sami (C-753/18) från Bonde Barzey genom jurist Nedim Malovic. Analysen har publicerats på LexisPSL.

Länk här