Paneldebatt 23/2

Advokat Nina Barzey håller i en paneldebatt för Forum för Dataskydd om myndigheter och molntjänster den 23 februari 2021 kl. 16.00. Nina kommer tillsammans med paneldeltagarna att diskutera myndigheters användning av molntjänster med anledning av bl a Schrems II och Delbetänkande Säker och kostnadseffektiv it-drift-rättsliga förutsättningar för utkontraktering 2021:1., Stockholmsgruppen.

Läs mer och anmäl dig via denna länk:
https://dpforum.se/seminarier/offentlig-verksamhet-och-molntjanster/