AI Due Diligence-verktyg

Bonde Barzey presenterar ett nytt verktyg, ett Due Diligence-verktyg som byrån har börjat arbeta med.
På Bonde Barzey kommer AI verktyget användas vid klassificering av företag i syfte att förbereda dessa inför de krav som introduceras genom EUs nya AI-förordning. EUs nya AI-förordning beräknas att börja tillämpas under år 2025.