Entreprenadrätt

Bonde Barzey profilerar sig inom entreprenadrätt.
Byrån håller även regelbundet utbildningar inom rättsområdet.

Bonde Barzey ger fortlöpande juridisk rådgivning som rör
byggbranschens standardvillkor, så som de allmänna bestämmelserna
AB 04 för bygg-, anläggnings- och installationsentreprenader samt de allmänna bestämmelserna ABT 06 för totalentreprenader avseende bygg-, anläggnings- och installationsarbeten. Även ABK 09 och dess allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, ligger inom byråns specialistkunskap.