Bonde Barzey rekryterar ny biträdande jurist

Fredagen den 10 maj började den biträdande juristen Caroline Gejbo hos oss på Bonde Barzey. Så här några veckor in i den nya anställningen tycker vi att det är dags att göra en ordentlig presentation av henne och passade därför på att ställa några frågor.

Vad gjorde du innan du kom till Bonde Barzey?

– År 2017 tog jag min juristexamen och därefter läste jag magisterprogrammet i europeisk immaterialrätt, båda vid Stockholms universitet. Sedan dess har jag arbetat som jurist på bolag.

Hur kommer det sig att du sökte dig till BB?

-Jag hörde talas om Bonde Barzey för första gången under mitt magisterår, när en kurskamrat blev trainee på byrån. Eftersom byrån arbetar mycket med immaterialrätt och marknadsrätt och har både svenska och internationella klienter, bestämde jag mig för att söka en tjänst som biträdande jurist. Bonde Barzey har dessutom alla de fördelar som finns med en mindre byrå, som tidig klientkontakt och stor flexibilitet samtidigt som man erbjuder konkurrenskraftiga anställningsvillkor och klarar av att konkurrera med de större byråerna om intressanta uppdrag.

Vilka är dina styrkor som jurist?

– Hög arbetsmoral, ett tydligt klientfokus och ett genuint intresse för juridik.

Har du några särskilda intresseområden inom juridiken? Vilka i så fall?

– Självklart immaterialrätt och marknadsrätt, men jag tycker också att kommersiell avtalsrätt och bolagsrätt är väldigt intressant. Alla dessa områden får jag arbeta med hos Bonde Barzey.

Vad hoppas du kunna bidra med?

– Framförallt med kunskaper och erfarenheter från studier i Rom, arbete med Stockholm IP Law Review och praktiktjänstgöring vid Patent- och marknadsdomstolen.

Som kunnig på immaterialrätt, har du något juridiskt tips som du tycker att man som lekman bör känna till?

– Immateriella tillgångar är ofta de största och högst värderade tillgångar som finns i ett bolag. Om man inte har immaterialrättsligt kunniga jurister inom bolaget, bör man därför ta hjälp av en extern expert, för att utveckla en IP-strategi och på bästa sätt kunna skydda, bevaka och försvara verksamhetens immateriella rättigheter.

Text: Ulrika Sandström Klinth
Foto: Privat