Strävan efter balans mellan arbete och fritid gör Bonde Barzey unika

Under hösten 2018 började Bonde Barzey arbetet mot att ISO-certifiera sig inom bl.a. arbetsmiljö i enlighet med ISO 45001 och har snart nått ända fram. Detta ligger helt i linje med byråns mål att skapa den moderna byrån, där medarbetarna själva ska kunna anpassa arbetet så att det blir förenligt med familj och fritid.
– Vi väljer att göra detta för att vi vill skapa en ny praxis i branschen helt enkelt, säger Nina Barzey, en av delägarna.

Hon fortsätter:

-Jag skulle nästan vilja säga att det är lite vågat i dagens advokatbransch, men så här långt har det fungerat väldigt bra för oss. Vi attraherar de bästa och absolut skarpaste juristerna.

Under de senaste tre åren har Bonde Barzey växt och idag har man nio personer knutna till byrån, av vilka majoriteten är kvinnor. Att man hittills lockat mest kvinnor kan enligt Nina Barzey bero på byråns ”moderna” inställning till flexibilitet i arbetet. Hon säger även att man på byrån inte har som mål att skapa en hundraprocentig kvinnlig byrå.

-Under våra rekryteringsprocesser väljer vi alltid de bästa kandidaterna och att majoriteten av dem hittills varit kvinnor är helt enkelt en tillfällighet, säger hon.

För att förstå Bonde Barzeys ståndpunkt behöver man dock se till pudelns kärna som här torde vara att många advokatbyråer i dag bara ser till klienters behov och helt glömmer bort sina egna medarbetare.
-Klienter kräver ofta hög tillgänglighet och skarpa deadlines, vilket gör att det traditionella sättet att arbeta inte är förenligt med t ex  familjeliv. Detta leder i förlängningen till att jurister och då framför allt kvinnor (men i vissa fall även män) ofta blir förbisedda om och när de väljer att skaffa barn och sedan vill vara hemma med dessa. Detta är inte hållbart, säger Nina Barzey.

Så vad händer med dessa jurister sedan?

-De här juristerna blir sedan bolagsjurister eller går till myndigheter. Man kan se ett klart stort bortfall, av särskilt kvinnor i branschen. Kan vi ändra på det här kommer vi att få en mycket mer jämställd bransch med fler kvinnliga advokater, säger Nina Barzey.

För att lyckas tillgodose såväl klienters som medarbetares behov behöver man som jurist på byrån arbeta hårt och strategiskt under den tid man är på jobbet. Genom att sedan arbeta i teams om minst två personer som bl a sätts samman med utgångspunkt i medarbetarnas individuella kompetenser lyckas man leverera, trots att medarbetarna har både familj och fritid.

Nina Barzey igen:

-Många advokatbyråer arbetar med IT-rätt och digitalisering och då kan man ju fundera varför de har som policy att medarbetarna måste sitta på kontoret och jobba från morgon till kväll? Vi menar att branschen måste följa med i digitaliseringen och tillåta ett flexiblare arbetssätt som tillåter alla medarbetare att jobba hemifrån några timmar på eftermiddagen om livet så kräver.

Text: Ulrika Sandström Klinth