Brexit

Det har förmodligen inte undgått någon att Brexit nu har ägt rum och att Storbritannien har lämnat Europeiska Unionen (EU). Den 23 juni 2016, röstade den brittiska allmänheten för att lämna EU. I och med att förhandlingarna mellan EU och Storbritannien gick fram och tillbaka verkade det ibland som om det inte skulle bli någon överenskommelse, vilket ledde till en stor osäkerhet för såväl företag, tillfälligt bosatta som semesterfirare.

Den överenskomna övergångsperioden gav alla lite välbehövlig extra tid för ytterligare diskussioner, och det var inte förrän den 24 december 2020 som en överenskommelse tillslut slöts. Det nya handels- och samarbetsavtalet, som ännu inte har bekräftats av Europaparlamentet, trädde provisoriskt i kraft den 1 januari 2021. Avtalet ska bekräftas inför Europaparlamentet den 28 februari 2021 och ger en rättslig ram samt åtminstone en viss klarhet för en del framtida handels- och affärspartnerskap för företag från EU och Storbritannien. Tyvärr får inte alla denna klarhet…

Medan handels- och samarbetsavtalet säkerställer att tullar och kvoter på varor som flyttar mellan EU och Storbritannien i båda riktningar undviks, har nya regler och förordningar om tull och invandring införts. Efter Brexit är de europeiska lagarna om fri rörlighet för varor och människor inte längre relevanta eller tillämpliga. Istället har nya papperskrav och gränskontroller införts, vilket för vissa visar sig vara besvärligt, förvirrande och kostsamt.

Delar av handels- och samarbetsavtalet förblir oklara, särskilt avseende tillhandahållande av tjänster och behandling av data, där finansiella tjänster till stor del utesluts. I denna nya och moderniserade värld där så mycket digitaliseras, och data är så värdefullt, förblir frågorna om data och hur de ska behandlas obesvarade. Det är således viktigt att ta hänsyn till att Storbritannien ses som ett så kallat tredjeland (i huvudsak ett land utanför EU).

Det finns en övergångsperiod på cirka 4-6 månader från den 1 januari 2021 innan Storbritannien blir ett tredjeland, så länge EU-kommissionen inte beslutar något annat. Det förs diskussioner om att EU-kommissionen redan har inlett en sådan process om huruvida Storbritanniens dataskydd är tillräcklig och att ett beslut kan fattas ganska snart, i vart fall under övergångsperioden.

Det som står klart är att Brexit redan har och kommer att fortsätta att ha en stor inverkan på många företag och privatpersoner under överskådlig framtid.

Vi på Bonde Barzey Advokatbyrå är redo att hjälpa dig med dina Brexit-frågor. Vårt team består av kvalificerade svenska och brittiska advokater som har en djup förståelse av såväl svensk som brittisk lag samt EU-rätt, hur de ska tolkas och hur de kan komma att påverka ditt företag. Oavsett vad din fråga är, så hjälper vi gärna dig med dina juridiska frågeställningar.