Vad händer med EU-varumärkena efter Brexit?

Storbritannien har nu gått ur EU och därmed beslutat hur internationella och EU varumärkesregistreringar ska få fortsatt skydd i Storbritannien. Regeländringarna trädde i kraft den 1 januari 2021. Utträdesavtalet bestämmer reglerna för de ekonomiska relationerna mellan EU och Storbritannien. I och med Storbritanniens utträde påverkas tre IP-system, nämligen: EU:s varumärkessystem, EU:s designregistreringssystem och det kommande enhetliga patentsystemet (Unitary Patent System).

Tidigare när en aktör ansökte om ett EU-varumärke erhölls ett skydd inom EU och dess medlemsländer. Det skyddet gäller numera inte för innehavaren i Storbritannien, i vart fall efter den 31 december 2020.

Hur påverkar detta Er som innehar ett EU-varumärke eller som är i processen att skaffa det?

Registreringar

Till en början ska det konstateras att de befintliga EU-varumärken fortsatt kommer att gälla i de kvarstående EU-länderna.

Från den 1 januari 2021 kommer de befintliga EU-varumärken, som registrerades innan Storbritanniens utgång ur EU, automatiskt erhålla en motsvarande nationell varumärkesregistrering i Storbritannien med ett nationellt registreringsnummer. Den motsvarande brittiska registreringen kommer att omfatta samma varor/tjänster och ha samma ansökningsdatum, prioritetsdatum, registreringsdatum och förnyelsedatum som EU-varumärket.

Således erhåller innehavarna av ett EU-varumärke, som registrerats innan den 31 december 2020, två varumärkesregistreringar, en för EU och en för Storbritannien.

Ansökningar

Om en person ansökt om ett EU-varumärke före den 1 januari 2021 och det har fastställts en ansökningsdag för ansökan, dvs. att processen för registreringen är pågående, har den personen för samma varumärke, med avseende på varor eller tjänster som är identiska med eller som ingår i dem för vilka ansökan har gjorts i unionen, en rätt att komplettera sin ansökan i Storbritannien inom nio (9) månader från övergångsperiodens utgång. Den nationella ansökan får då ett särskilt nationellt ansökningsnummer och kommer inneha samma ansökningsdatum och eventuellt prioritets- och/eller senioritetsdatum som EU-varumärket.

Förnyelser

För förnyelse av ett EU-varumärke som har förnyelsedatum från och med den 1 januari 2021 sker förnyelse separat av EU-varumärket och av den nya nationella registreringen som skapades den 1 januari 2021. För EU-varumärken som har förnyelsedatum före den 31 december 2020 sker förnyelsen istället inom ramen för den internationella registreringen, samtidigt som det automatiskt skapas en ny nationell brittisk registrering.

Ni är välkomna att kontakta advokat och delägare Nina Barzey för ytterligare rådgivning om hur era rättigheter och EU-varumärken kan fortsatt vara säkra i och med Brexit.

Tel: 072 – 531 11 18
E-post: nina@bondeadvokater.com