Direktmarknadsföring

Vi på Bonde Barzey Advokatbyrå vägleder våra klienter med frågor rörande den reglering som blir aktuell när en s k direktmarknadsföringsåtgärd ska genomföras. Vi har lång erfarenhet avseende personuppgiftshantering vid marknadsföringsåtgärder som direktmarknadsföring.

All marknadsföring där näringsidkare marknadsför produkter eller tjänster genom att direkt ta kontakt med en kund, via exempelvis post, e-post, SMS, nyhetsbrev, direktreklam i form av brev eller telefon kan betecknas som direktmarknadsföring.

Med användandet av direktmarknadsföring förekommer vissa skyldigheter för företagen, det krävs nämligen en rättslig grund för marknadsföringen. Behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål kan grundas på samtycke eller den personuppgiftsansvariges eller tredje parts berättigade intresse efter en intresseavvägning (Holtz & Ledendal, SvJT 2020 s. 146). När en kund har samtyckt till direktmarknadsföring ska det i varje ytterligare meddelande som efterföljer ges en tydlig möjlighet att motsätta sig ytterligare marknadsföring. De aktuella regelverken avseende direktmarknadsföring återfinns huvudsakligen i GDPR, marknadsföringslagen samt i de lagändringar som genomfördes i bl a FRA-lagen. Även speciallagstiftning kan komma i fråga vid direktmarknadsföring, exempelvis marknadsföring av alkoholhaltiga drycker, vilket har behandlats av marknadsdomstolen (se bl a MD 2015:7). Vi understödjer våra klienter med att identifiera legala problem och möjligheter vid deras marknadsföring. Vid frågor avseende direktmarknadsföring eller marknadsföring i stort är du mer än välkommen att kontakta oss på Bonde Barzey Advokatbyrå.