Hedersvärd utnämning

Advokat Viveka Bonde blev den 9 juni 2020 utnämnd av ISO (International Organization For Standardization) till textredigerare för arbetsgruppen inom ISO som i dagsläget utarbetar en Internationell teknisk rapport med namnet: Information Technology – Artifical Intelligence – Overview of Ethical and Societal Concerns.
Innan utnämningen arbetade Viveka själv i det internationella arbetet som en av arbetsgruppens svenska experter.
Arbetet med den tekniska rapporten påbörjades i april 2019 och beräknas vara färdigt under 2021.