Regionsansvarig

Advokat Nina Barzey tar över ordförandeposten per dags datum och tills vidare i Forum för Dataskydd, Stockholmsgruppen.