Entreprenadrätt och fastighetsrätt

Entreprenadrätt
Bonde Advokater är väldigt erfaren inom rättsområdet entreprenadrätt och bistår sina klienter i AB 04 och ABT 06 entreprenader, och därtill relaterade områden. Vi biträder klienterna i olika faser av ett projekt, såväl under anbudsgivningen som under pågående entreprenad.
Vi bistår även i entreprenadtvister.

 

Fastighetsrätt
På Bonde Advokater biträder vi våra klienter i samtliga frågor inom fastighetsrätt. Våra jurister har bred kompetens kring den omfattande lagstiftningen som detta område präglas av. Vanliga frågor som rör köp, ägande samt försäljning av fastighet angår både näringsidkare och privatpersoner. Bonde Advokater har stor erfarenhet av att biträda samtliga parter – såväl köp- som säljsidan.

 

Kontakt.