AI och datahantering

Vi har lång och gedigen erfarenhet av att hjälpa företag och myndigheter med IT-rättsliga frågor. Det gör att vi bättre kan skräddarsy lösningar som passar våra klienter. Vi ger rådgivning om licenser, underhåll, olika typer av on-linetjänster, utveckling samt molntjänster. Den snabbt växande IT-marknaden med social media och molntjänster har lett till att lagstiftningen inom integritetsfrågor och datasäkerhetsfrågor har förstärkts. Hårdare krav ställs exempelvis på hur personuppgiftsbiträdesavtalen är formulerade. Vi ser det som nödvändigt att vi kan bistå våra klienter med även dessa frågeställningar.

 

Kontakt.