Kommersiell avtalsrätt

Kommersiell avtalsrätt sträcker sig till affärsjuridik, bolagsrätt, köp och försäljning av varor och tjänster, distributionsavtal, agentavtal, kommanditavtal, sektorspecifika samarbeten och flera andra typer av transaktioner. Vår byrå har erfarenhet och kompetens att bistå våra klienter både på en nationell samt internationell nivå. Vi har också en gedigen erfarenhet att delta i förhandlingar av alla typer av kommersiella avtal.

 

Kontakt.
  • Rättslig hjälp

    Upprättande, revision och granskning av avtal, samt så kallad ’contract management’ tillhör vårt kärnområde.

  • Klienter

    Våra klienter tillhör både branschspecifika områden av industrin samt även den offentligrättsliga sfären.

  • Närliggande specialistområden

    Våra advokater har gedigen erfarenhet och kunskap gällande närliggande specialistområden – som immaterialrätt, IT-rätt, dataskydd (inklusive den nya dataskyddsförordningen (GDPR)), informationssäkerhet, offentlig upphandling samt andra compliance och regulatoriska ämnesområden. Bonde Advokater har kompetensen att ge omfattande samt sofistikerad juridisk rådgivning, i både juridiska samt kommersiella projekt av en komplex natur.