Bolags- och associationsrätt

På Bonde Advokater hjälper vi våra klienter med bolags- samt associationsrättsliga frågor som rör bildande, registrering och drift av verksamheter och företag. Frågor som rör styrning och kontroll av en verksamhet ur ett associationsrättsligt perspektiv, inklusive rådgivning både avseende aktieägare och styrelse, är ofta av stor relevans. Även juridisk rådgivning avseende upplösning och omstrukturering kan vara viktiga för klienten.
Bonde Advokater har stor kompetens inom detta rättsområde, vilket är ett av företagets kärnområden.

 

Kontakt.