ISO-konferens i Wien

Viveka Bonde hade nyligen förmånen att representera vår advokatbyrå vid en ISO-konferens i Wien, tillsammans med våra internationella kollegor inom ISO.
Konferensen fokuserade på ISO-arbete inom AI.

Viveka har valts till projektredaktör för det nya AI ISO-projektet, TS 22443 (AI – samhällsfrågor och etiska överväganden).

Detta dokument kommer att vara ett normativt dokument, vilket ger lagstiftare och tillsynsmyndigheter möjlighet att hänvisa till det för att förklara eller tolka lagar och förordningar.

Detta understryker vårt företags engagemang för att ligga i framkanten av AI och juridiska frågor globalt.