AI-diskussion vid Lunds universitet

Viveka Bonde tjänstgjorde nyligen som paneldeltagare vid ett event som Juridiska Föreningen (JF) arrangerade i Lund.
Under diskussionen betonade hon vikten av att jurister engagerar sig i AI-diskussioner tillsammans med olika intressenter.
Hon lyfte fram behovet av olika perspektiv, inklusive etik, filosofi och ingenjörskonst.
Hon fokuserade särskilt på “Standardiseringsperspektivet”, där samspelet mellan lag och standarder är avgörande, och på att minska AI-rädsla genom att skingra vanliga missuppfattningar, inklusive föreställningen om den framtida arbetsmarknaden.