Entreprenadrätt: Företag får böta för dödlig sprängolycka på arbetsplats – referat

Den 29 mars 2023 dömde Hovrätten över Skåne och Blekinge ett företag till en företagsbot på 1 180 000 kr efter en dödlig sprängolycka på Vångaberget i nordöstra Skåne 2015, där en 25-årig grävmaskinist avled. Företagets sprängarbas dömdes för arbetsmiljöbrott av tingsrätten, men eftersom han hade en oberoende ställning inom företaget ansåg tingsrätten det orimligt att lasta företaget för hans brott, och företaget dömdes inte till någon företagsbot.

Både företaget och åklagaren överklagade tingsrättens dom till hovrätten. Åklagaren yrkade på en höjning av företagsboten till 3 000 000 kr, medan företaget hävdade att sprängarbasen inte hade varit oaktsam och att talan om företagsbot skulle ogillas helt.

Hovrätten konstaterade dock att sprängarbasen hade orsakat dödsolyckan genom oaktsamhet, men bedömde att arbetsmiljöbrottet inte var grovt. Hovrätten ansåg att sprängarbasens missbedömning inte var tillräckligt allvarlig för att kategoriseras som grovt arbetsmiljöbrott och dömde företaget till en företagsbot på 1 180 000 kr. Hovrätten valde att jämka boten med 20 000 kr på grund av den långa tiden som företaget fick vänta på ett rättsligt avslut. Hovrätten fann ingen anledning att efterge företagsboten.