Kurs 19/3 – upprätta avtal

Utveckla dina kunskaper i internationella kommersiella avtal!

REVIDERING OCH UPPRÄTTANDE AV INTERNATIONELLA KOMMERSIELLA AVTAL

De flesta företag och andra organisationer som har gränsöverskridande affärsrelationer hanterar internationella kommersiella avtal på engelska. Denna kurs riktar sig till jurister som i skarpt läge ska kunna upprätta, revidera och förhandla avtal på korrekt juridisk engelska.
Välkommen på kurs med advokaten och experten Nina Barzey,
den 19 mars i Stockholm!
Se kursprogram och pris >

Det här lär du dig:
Du utvecklar dina kunskaper i att upprätta, revidera och förhandla internationella kommersiella avtal. Du får en fördjupad förståelse för utformningen och sammansättningen av olika klausuler och när de ska användas. Du får en ökad förståelse om standardbegrepp i anglosaxiska avtal och vad de innebär. Du utvecklas till att bli en skarpare jurist inom internationella kommersiella avtal. Du utvecklar dina kunskaper kring förhandlingsstrategier inom detta område.
Sista anmälningsdag: 5 mars 2020.

Föreläsare:
Nina Barzey
Advokat och Partner, Bonde Barzey Advokatbyrå AB
Nina har över 20 års juridisk praktisk erfarenhet av att upprätta, revidera och förhandla internationella kommersiella avtal på juridisk engelska.
Läs mer >

Läs mer eller boka >>>