Ny varumärkeslagstiftning

Under januari 2019 sker betydande förändringar inom den svenska varumärkeslagstiftningen genom en uppdaterad version av den svenska varumärkeslagen, som trädde i kraft den första januari. Lagen implementerar Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 – varumärkesdirektivet – som syftat till att modernisera och förenkla systemet för hanteringen av europeiska varumärken.

Den uppdaterade svenska varumärkeslagen införlivar den europeiska varumärkesreformen och därigenom avskaffar kravet på grafisk återgivning som förenklar registreringen av ljud, hologram eller andra typer av märken, beroende på de tekniska möjligheterna PRV har eller kommer att ha framöver. Enligt varumärkesdirektivet 2015/2436 bör ett varumärke tillåtas att återges i valfri lämplig form med hjälp av allmänt tillgänglig teknik och därmed inte nödvändigtvis av grafiska hjälpmedel, så länge framställningen ger tillräckliga garantier för dess syfte. I praktiken innebär detta att PRV ska kunna registrera ljud, animationer eller multimediafiler.

En andra viktig förändring är att enligt den nya lagen utvidgas varumärkesskyddet till att omfatta förfalskade varor även i de fall där varorna endast passerar genom Sverige utan att de släppts ut på marknaden här.