Artificiell intelligens (AI)

Användandet av AI fortsätter att öka markant hos såväl kommersiella som offentliga aktörer. Utvecklingen är tätt sammankopplad med samhällets snabba digitalisering, vilket skapar enorma mängder data. AI kan användas på många olika sätt, inte minst genom att med hjälp av avancerade algoritmer analysera stora mängder data, identifiera mönster och förutsäga beteenden. Den snabba teknologiska utvecklingen medför stora utmaningar för juridiken, och regelverken har ofta svårt att hänga med. Juridiken spänner sig över flera olika rättsområden, och inkluderar inte minst frågor om dataskydd, personlig integritet och rätten till skydd för privatlivet.