Paneldebatt den 9/10

Paneldebatt: AI och framtiden – juridik och etik

Artificiell intelligens (AI) i ljuset av etik och juridik har debatterats flitigt de senaste åren. Det råder inget tvivel om att kraftfull Artificiell Intelligens (AI) har möjligheten att skapa stor samhällsnytta. Men på andra sidan av myntet finns riskerna med AI. Inte minst behövs en diskussion om intresseavvägning och hur lagstiftningen bör utformas för att uppnå en ansvarsfull, inkluderande, etiskt och socialt hållbar utveckling inom AI.

Varmt välkommen på Norstedts Juridiks paneldebatt; AI och framtiden – juridik och etik. Eventet hålls i samarbete med Bonde Barzey Advokatbyrå och är gratis för Norstedts Juridiks kunder och andra personligt inbjudna.
Följ länken nedan för mer info.

Datum: 9 oktober 2020
Tid: 9:00-10:00

https://www.nj.se/utbildning/paneldebett-aiochframtiden?utm_campaign=corp-event-event%2Fpanedebatt&utm_medium=email&_hsmi=93589916&_hsenc=p2ANqtz-8Uhh93_KCjltA8GpbcuF9x4PmDkvLICZ-kp8fckqWgLrxR_Fi8cz5eX_GUZ4wNVonyCzx1TcTvHM8Y5H9fT3JYIgvGgA&utm_content=paneldebtt-ai-och-framtiden&utm_source=hs_email