Ny biträdande jurist hos oss

Den 1:a januari 2021 började den rutinerade juristen Anders Sjöholm hos oss.
Anders tog sin jur kand examen 1987 och blev ledamot av Sveriges advokatsamfund 1993, då verksam vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå.
Han har därefter varit verksam som chefsjurist vid Europolitan Vodafone samt innehaft ledande befattningar i företag med internationell verksamhet inom telekom, energi, inköp och management consulting och är sedan 2016 åter verksam vid advokatbyrå.
Varmt välkommen Anders!

Anders Sjöholm