Senior Specialist

Vi har nöjet att presentera en ny Senior Specialist som har anslutit sig till oss.
Bo Johan Wigfeldt (länk), jurist och systemvetare som bistår med rådgivning inom kommersiella avtal och GDPR.