Dagens Juridik

Tar nytt grepp för att säkra arbetsmiljön: “Lockar skarpaste juristerna”

Advokatbyrån Bonde Barzey har blivit ISO-certifierade i kategorierna ISO-certifierad arbetsmiljö, kvalitet och miljö.  (ISO 9001), miljö (14001) och arbetsmiljö (45001).

 • Så vitt vi och vår revisor känner till så finns det inte någon annan advokatbyrå som blivit certifierade inom arbetsmiljö. Men jag både tror och hoppas att det kommer att bli vanligare framöver, säger delägaren Nina Barzey.

ISO är en internationell standard för som kan ligga till grund för ledningssystem i en organisation.

 • Både jag och byråns andra delägare Viveka Bonde hade tidigare jobbat på bolag och på stora advokatbyråer. När vi startade den här byrån bestämde vi att vi inte skulle göra det svårt för föräldrar att vara jurister. Att göra det lättare att till exempel jobba hemifrån.
 •  Det har genomsyrat hela vårt tänk med byrån.   För att det inte ska stanna vid prat utan för att göra det ordentligt, med extern revision så bestämde vi oss för att inte bara bli ISO-certifierade inte bara inom miljö, som många blir, utan även inom kvalitet och arbetsmiljö.

Vad krävs för att bli ISO-certifierad?=

 • Bolaget måste uppfylla en mängd olika kriterier so innebär att man ska kunna mäta och följa upp att man har arbetat efter de krav som ställts upp. Vi har tagit in ett konsultbolag för att få hjälp. De har förberett oss så att vi vet hur vi ska hantera avvikelser, hur vi ska mäta så att kvaliteten är den vi sagt, hur vår personal mår med mera. Det omfattar inte bara oss själva utan vi kontrollerar också hur våra leverantörer agerar på de här områdena.
 • Hållbarhet är ett buzzword i dag, men hur definieras ordet egentligen? Jag skulle vilja säga att det här verkligen är hållbarhet.  Det är inte bara en managementhobby utan hela kontoret är engagerade i det vi gör

Hur säkras kvaliteten?

 • Vi lämnar in uppföljningsrapporter. Vi på byrån tar kontakt med våra klienter för att säkerställa att de är nöjda.  Om vi till exempel varit en dag sena så ska det upp som en avvikelse.

Nina Barzey konstaterar att advokatbyråbranschen inte gör tillräckligt för att behålla medarbetare som blivit föräldrar.

 • När jag jobbade på en stor byrå i London så fick jag själv lämna jobbet efter att jag blivit förälder. Jag insåg att jag inte kunde uppfylla de krav som ställdes. De flesta byråer går fortfarande efter en stereotyp uppfattning att juristen ska kunna jobba sent varje kväll. Många som får barn känner att de inte klarar det och blir i stället bolagsjurister eller övergår till något helt annat.
 • Vi har infört ett system där vi alltid jobbar i lag, om två eller tre. Om någon måste ha kortare arbetstid så ser vi till att det alltid finns en backup. Vill kunden ha en leverans klockan 10 på kvällen så ordnar vi det, men vi gör det som lag så att ingen enskild blir utsatt.
 • Jag vill uppmana fler byråer göra samma sak. Om vi som är en så pass liten byrå klarar det så kan andra göra det också.
 • Det känns som att det är fler som pratar om de här problemen idag. Jag är säker på att klienterna börjar ställa högre krav på byråerna. Att de ska behandla personalen på rätt sätt så att de får behålla arbetsplatsen.

Nina Barzey konstaterar att arbetssättet har varit framgångsrikt i samband med rekrytering.

 • Det är lättare att kombinera arbete och fritid hos oss. Vi har lockat de bästa och skarpaste juristerna. Byrån uppfattas som modern. Men vi arbetar hela tiden för att bli bättre.

Namn: Nina Barzey

Yrke: Advokat och delägare på Bonde Barzey advokatbyrå

Senast lästa bok: Sören Ömans Dataskyddsförordningen

Senast sedda film: Tv-serien Succession

Allvarligaste brott du begått: ”När min dotter var baby var jag supertrött en dag och körde mot rött. Det var i England 2003 men jag minns det som i går”.

Favoritlag: Aston Villa

Advokat Nina Barzey
Peter Johansson
Redaktör
peter.johansson@blendow.se