Paneldebatt

Byrån deltar i paneldebatt om EU’s Varumärkesbeslut

Den 12 december deltog Advokat Nina Barzey i en paneldebatt och seminarium om EU-varumärkesbeslut, arrangerat av Eleonora Rosati vid Stockholms Universitet. Tillsammans med Bonde Barzey deltog panelister från Bird & Bird, Synch Advokatbyrå och PRV. Seminariet och debatten gästades även av Gordon Humphreys vid EUIPO.