Tidsfrist för överföring av uppgifter till tredje land löper ut 27 december -22

En påminnelse till alla som överför personuppgifter till tredjeland!
I enlighet med artikel 46.2 (c) dataskyddsförordningen, har en standardavtalsklausul framställts som reglerar överföringar av personuppgifter.
Företag och andra verksamheter som berörs av denna reglering bör uppmärksamma att tidsfristen för överföring till ett land utanför EU/ESS löper ut 27 december 2022.
De gamla klausulerna kommer att ersättas av nya standardklausulerna, presenterades av EU-kommissionen.
Företag och andra verksamheter som inte ersatt de gamla klausulerna med de nya, anses inte ha mött tillräckliga skyddsåtgärder och kan sanktioneras med böter.