Turné med Morningstar.

Hanna Palmstierna på Bonde Barzey Advokatbyrå AB var inbjuden som expert och talare på Morningstars Forum “Research Cost Unbundling in practice – MiFID II” som hölls i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn i maj och juni 2017. Seminarierna hölls för kapitalförvaltare in Norden. Seminarierna gav de nordiska kapitalförvaltarna en insyn i hur MiFID II regelverkets krav på oberoende hantering av kostnader för analys och exekvering kan implementeras. Morningstar presenterade också sin oberoende analys på seminariet.