Dataskyddsförordningen.

I maj 2018  kommer ett nytt regelverk att börja tillämpas för behandling av personuppgifter. Företag, myndigheter och andra som behandlar personuppgifter kommer att behöva se över sina rutiner för att inte riskera att bryta mot regelverket. I januari 2017 lämnade EU-kommissionen också förslag om en ny förordning om integritet och elektronisk kommunikation för tele- och internetoperatörer (ersätter det nuvarande direktivet 2002/58/EG) vilket har genomförts i Sverige genom bestämmelser i lagen om elektronisk kommunikation. EU-kommissionen har även lämnat förslag till en ny förordning som reglerar EU-institutionernas behandling av personuppgifter.
Vi på Bonde Barzey genomför i år ett flertal utbildningar inom GDPR för att underlätta implementeringen av GDPR. Kontakta Nina Barzey (072-531 11 18) om ni vill veta mer om detta.