Affärsutbildning.

BFG Affärsutveckling AB är en kunskapsförmedlande aktör där kärnverksamheten ligger inom affärsförhandling, med inriktning inom områdena ledarskap, affärsutveckling och säljträning. Under våren 2016 påbörjades ett samarbete mellan Bonde Barzey och BFG Affärsutveckling, då tydliga signaler från marknaden visar på ett behov av att kombinera förhandlingskompetens med praktiska kunskaper kring områdena affärsjuridik och avtalsrätt. Bonde Barzey och BFG Affärsutveckling har tillsammans skapat och lanserat två nya utbildningar, Förhandling & Affärsjuridik för inköpare, samt Praktisk Affärsjuridik. För mer information samt inhämtande av offert, ta kontakt med Viveka Bonde. Telefon +46 70 241 61 00.