Firman växer.

Bonde Barzey har under det senaste året växt både med personal och nya klienter.