Uppmärksamma PRV’s nya klassning av virtuella varor o tjänster

Antalet varumärkesansökningar har ökat, vilket har resulterat i att PRV har tagit fram ett antal nya riktlinjer för klassificering av virtuella produkter som är relaterade till virtuella miljöer och Metaversum.  
Det är icke-fysiska föremål som klassas som virtuella varor, dock har det inte varit fullkomligt tydligt vad som faktiskt kan bedömas vara en virtuell vara eller tjänst. PRV har därmed preciserat detta vidare.

Virtuella varor kan exempelvis köpas och användas i spel. En virtuell tjänst i virtuell miljö är exempelvis medicinsk rådgivning.

Bonde Barzey hanterar flera ärenden inom immaterialrätt och marknadsrätt.