Internationell AI konferens 16-17 maj

Den 16 och 17 maj genomfördes en Internationell AI konferens i Genève

Viveka Bonde har varit talare i egenskap av expert på följande event i Genève, organiserat av Swiss Federal Department of Foreign Affairs samt IEC (International Electrotechnical Commission):

International Conference
AI with Trust
How legislation, standardization and conformity assessment interplay

För att se inspelningen av eventet – klicka här:

https://www.aiwithtrust.org/


Temat för konferensen var följande:

Medan 60 % av vuxna runt om i världen förväntar sig att produkter och tjänster som använder artificiell intelligens (AI) kommer att göra deras liv enklare, säger bara 50 % att de litar lika mycket på företag som använder AI som de litar på företag som inte gör det (Ipsos-undersökning för WEF).

Att bygga förtroende för AI har blivit en central fråga för industri, akademi, lagstiftare, standardutvecklare och efterlevnadsbedömare. Denna konferens utforskar samspelet mellan lagstiftning, standardisering och bedömning av överensstämmelse och vad som behövs för att harmonisera internationella insatser för AI

De gav djupare insikter i:

• hur förtroendet för AI kan ökas genom ett samordnat samspel mellan standarder, lagar och överensstämmelsebedömning

• möjliga framtida områden för reglering och standardarbete som möjliggör AI-innovation

• exempel på konkreta AI-tillämpningar som drar nytta av ett sådant samordnat tillvägagångssätt. Den två dagar långa konferensen kommer att samla kända experter inom området AI och innehålla interaktiva debatter samt diskussioner om användningsfall som lyfter fram några av de akuta AI-utmaningarna inom olika konsument- och industriella applikationer.

En dialog mellan tekniska och juridiska experter kommer att hjälpa till att identifiera steg som kan bidra till att öka förtroendet för AI i hela samhället.