Mötet mellan AI och juridiken

AI kommer att införlivas i hela vårt samhälle och samtliga affärsområden, men vad gäller?
Välkomna till ett frukostseminarium som spår framtiden och förklarar juridiken bakom buzzworden.
Vi på Bonde Barzey kommer också att gå igenom juridiska och etiska överväganden som bolag bör känna till. Kommande nya lagar gör detta särskilt aktuellt.
Se länk till Norstedts Juridik, 14 juni 2022 nedan.
Välkomna!

https://www.nj.se/utbildning/motet-mellan-juridiken-och-ai?date=242457&hsLang=sv